Centrumondersteuner

De centrumondersteuner is die helpende hand voor personen die (tijdelijk) verward zijn of zo overkomen.

Door persoonlijke aandacht, de juiste bejegening en oprechte interesse kan de centrumondersteuner zorgen dat overlast vanuit mensen met een psychische stoornis geen overlast voor anderen opleveren en zich vooral even gezien/gehoord voelen. Al doende verminderd centrumondersteuner ongemak voor zowel desbetreffende persoon als de ondernemer en winkelend publiek !

 

 

 

SECUTOR CENTRUMONDERSTEUNER
Deel uitmaken van de maatschappij, daar gaan we toch SAMEN voor !