beveiliging
Forensische Geestelijke gezondheidszorg

Onze beveiligers hebben gerichte training gehad, in het toezichthouden op en werken met psychiatrische cliënten of mensen met een verslavingsprobleem. Door een proactieve en gepaste uitstraling ondersteunen zij werknemers van de instellingen. Met een open, positieve maar duidelijke werkhouding weten zij snel een gevoel van rust en veiligheid te realiseren bij cliënten.

Onze zorgbeveiligers zijn zich ervan bewust dat opmerkingen of gedragingen van cliënten niet persoonlijk bedoeld zijn.
Veelal is het gedrag van cliënten een afweermechanisme of komt het voort uit gewoonten en ervaringen. Sterke emoties of buitensporig middelengebruik zorgen ervoor dat (verbale/fysieke) remmingen verdwijnen en een escalatie kan plaatsvinden daarom is alertheid en “praatkracht” een eerste vereiste.

MHFA training zorgt voor een juiste omgang en inschatting om snel en adequaat te kunnen schakelen t.a.v. psychoses en/of emotieverstoringen.

Waar absoluut nodig kan door het bieden van ondersteuning door middel van repressieve controletechnieken letsel aan de cliënt of anderen voorkomen.

MHFA training zorgt voor een juiste omgang en inschatting om snel en adequaat te kunnen schakelen t.a.v. psychoses en/of emotieverstoringen.

Waar absoluut nodig kan door het bieden van ondersteuning door middel van repressieve controletechnieken letsel aan de cliënt of anderen voorkomen.

Zorgbeveiliging GGZ

Binnen de GGZ worden zorgbeveiligers geselecteerd op geduld en een flink incasseringsvermogen. Het werken in een omgeving met mensen die lijden aan een psychische aandoening, soms aangeboren en soms door druggebruik, vereist geduld en de open houding van onze specialisten.

beveiliging Forensische verslavingsklinieken

Secutor forensische beveiligers zien toe op de rust en orde tijdens het gebruik op de verstrekkingslocatie. Onze medewerkers houden op vriendelijke en alerte wijze toezicht op de toegang van verslaafden tot de verstrekkingslocatie.

Bij binnenkomst wordt iedere cliënt grondig gefouilleerd op wapens of andere contrabande die in strijd is met het uitgifte regelement, voordat hen toegang word verstrekt.

Onze beveiligers bieden ondersteuning aan verslagingszorgbegeleiders. Zij dragen bij aan de zorg voor een veilige en schone omgeving voor cliënten. Men ziet ook toe op de rust en orde tijdens het gebruik door cliënten op de verstrekkingslocatie.

Bij (allergische) reacties of in geval van een overdosis verrichten zij EHBO en zorgen zij ervoor dat hulpdiensten onbelemmerd ter plaatse kunnen komen zodat zij snel maar vooral veilig kunnen werken.