Go to top
Receptie/portiersdiensten
Visitekaartje van uw bedrijf
Gasten ontvangen. EEN van de belangrijkste visitekaartjes van uw bedrijf.

Goede receptionisten en beveiligers zijn per definitie professionals in het gastvrij onthalen van klanten, bezoekers en relaties. Daarnaast handelen zij telefoontjes, vriendelijk, snel en accuraat af.

De receptionisten en beveiligers van Secutor Security kunnen u nog meer bieden: Onze streng geselecteerde beveiligingsmedewerkers zijn uitstekend in te zetten voor ondersteuning van de facilitaire organisatie. Hierbij handelen zij zelfstandig vragen, klachten, calamiteiten en storingen af. Zo creëert Secutor Security een facilitair meldpunt dat bij uw receptie of portiersloge is ondergebracht.

Daarnaast kunnen wij, vanuit de receptie/portiersloge, voorkomen, dat er geen ongewenste bezoeker het terrein of bedrijfspand kunnen betreden.

Onze medewerkers kunnen door steekproefsgewijze visitaties een goede controle uitvoeren op uw in- en uitgaande goederen.