Go to top
Alarmopvolging/keyholding
24 uur per dag, 7 dagen per week!

In overleg met de opdrachtgever zullen er nadere afspraken voor het object worden besproken met betrekking tot de instructies voor de alarmopvolging.

Bij alarmopvolging gaat de mobiele surveillance ter plaatse en voert eerst een externe ronde uit om het object te controleren op eventuele braaksporen of -schade. Daarna zal het alarmsysteem worden gecontroleerd op de oorzaak van het alarm.

Bij een daadwerkelijke inbraak zal de mobiele surveillance de inbraaksporen en/of gegevens veiligstellen, alsmede de plaatselijke politie door de meldkamer laten alarmeren. Afhankelijk van het actieplan ten aanzien van uw gebouw zal de mobiele surveillance u hiervan op de hoogte stellen en zorgen voor noodvoorzieningen.

Tevens laat de mobiele surveillance een rapportage achter op locatie waarop u kunt zien wanneer, hoe laat en welke beveiliger er geweest is om de alarmmelding af te handelen. Verder zal de surveillant de aard van de melding en de ondernomen acties noteren. Omdat wij op wisselende tijden en routes onze taken uitvoeren, word het risico op schade door criminaliteit, vandalisme, diefstal en technische oorzaken tot een minimum beperkt.

Kortom, voor uw bedrijf is Secutor Security de beste oplossing!

Voordelen alarmopvolging:

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • Deskundige en adequate afhandeling
  • Geen (gezondheids) risico’s voor eigen medewerkers